Dosiero

Este es el archivo de Biblioteko.tk, en la que hay principalmente dos colecciones de lecturas, una en Esperanto con textos de interés general, documentos históricos del movimiento y otros de contenido libre, traducciones, etc. Además nuestra biblioteca de textos en Español, algunos muy curiosos que quisimos mostrarles.

También un canal de videos de YouTube, que actualizamos a cada rato, con videos informativos, musicales y cursos si conoce algún video de Youtube que crea que deba estar acá, no dude en escribirnos.


Legadaro en Esperanto

29/12/2009 06:39

Esperanto en la 80-aj jaroj: celoj kaj metodoj

"Esperanto en la 80-aj jaroj: celoj kaj metodoj" (oni celis: 1980-aj jaroj) estis la temo de la 36-a Internacia Junulara Kongreso, kiu okazis de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 1980 en Raŭmo,...

Legi plu!

—————

04/07/2009 15:22

Inaŭgura Parolado de Barack Obama

Miaj kuncivitanoj, mi staras antaŭ vi hodiaŭ, humiligita pro la tasko antaŭ ni, dankema pro la fido donita de vi, konscia pri la oferoj de niaj antaŭuloj. Mi dankas al Prezidento Bush pro lia servo...

Legi plu!

—————

04/07/2009 15:21

Preĝo sub la Verda Standardo

  Al Vi, ho potenca, senkorpa mistero, Fortego, la mondon reganta, Al Vi, granda fonto de l’ amo kaj vero Kaj fonto de vivo konstanta, Al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, Sed ĉiu egale en...

Legi plu!

—————

04/07/2009 15:20

Bulonja deklaracio

La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo neŭtrale homa, kiu "ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn...

Legi plu!

—————

04/07/2009 15:06

Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj

Adoptita kaj proklamita de Rezolucio 217 A (III) de la Ĝenerala Asembleo, 10 decembro 1948. Antaŭkonsideroj Pro tio, ke agnosko de la esenca digno kaj de la egalaj kaj nefordoneblaj rajtoj de ĉiuj...

Legi plu!

—————

04/07/2009 14:59

Manifesto de Raŭmo (Originala Teksto)

Ĉi tiu dokumento ricevas la nomon de la urbo, en Finnlando, kie oni debatis, okaze de la 36a Internacia Junulara Kongreso (1980 07 25 / 08 01), la temon "Esperanto en la 80aj jaroj: celoj kaj...

Legi plu!

—————


Lecturas en Español

26/07/2009 20:15

Ĉu Vi Komprenas?

Partiré de que todos mis lectores saben lo que es matemáticamente una función. Ahora, sea F el conjunto de fonemas F = {a, b, ts, tʃ, d, e, f, ɡ, dʒ, h, x, i, j, ʒ, k, l, m, n, o, p, ɾ, s, ʃ, t, u, w, v, z} en correspondencia con el Alfabeto Fonético Internacional. Y sea G el conjunto de grafemas G = {a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z}. Si alguien quiere ponerse a contar la cantidad de elementos de estos dos conjuntos, notará que son...

Legi plu!

—————

04/07/2009 14:52

Lerni Esperanto por Enrique Kohbi

[En: Ideomanía; Análisis de los idiomas del mundo; Vol 2. No. 21 Dic 93 en 94. Buenos Aires Argentina] Según el ideario de Whorf, como cada lengua conceptualiza el mundo en una forma particular, ninguna lengua puede ser neutral, ya que el concepto del mundo que impone se confronta con los impuestos por otras lenguas. Aunque sea un argumento decisivamente importante, también es probable que el avance en las comunicaciones, tanto en lo técnico como en lo cultural y filosófico, esté creando o haya...

Legi plu!

—————


Videa Kanalo

Ni selektas la plej bonajn videojn ĉe Youtube, kaj ni faris ĉi tiun Videan Kanalon; ĝi enhavas Esperantan muzikan videon, Informojn, ilustritajn vortarojn, personajn videojn, ktp.

Se vi konas Youtube-ajn aliajn videojn kiun vi volas vidi ĉi tie, ne haltu mencii nin.

 

Biblioteko.tk es un portal que funciona como un gran archivo de cursos, textos y noticias relacionadas con el Esperanto, este portal es un buen punto de inicio para los que se inician en el aprendizaje del idioma y ser una herramienta de consulta para los que ya lo hablan y quieren perfeccionarlo.

El contenido de la página está en constante creación; si tiene algún comentario por favor déjelo en la sección Komentejo


Vidu Ankaŭ

Esperanto Kolombio

La oficiala retejo de la Kolombia Esperanta Ligo


UEA.org

La Universala Esperanta Asocio ĉe Interreto


Esperanto.net

La Multlingva Informcentro pri Esperanto


Esperanto.com

Virtuala Komunumo


Esperanto.es

Oficiala Retejo de la Esperanta Hispana Federacio


Ameriko.org

Esperanto tra la kontinento


Liberafolio.org

Sendependa movada bulteno


Everk.it

Akademio Literatura de Esperanto


Tejo.org

Tutmonda esperanta junulara organizo


Laloko.org

Retejo de Olof Olsson kaj Daniel Salomon


Bertilow.com

La retejo plej konsultata, kun prigramatikaj tekstoj


Esperanto.org.br

Brazila Esperanto Ligo


Librejo.com

Via fonto de bonaj libroj


RadioVerda.com

Estas pionira sendependa Esperanta Radio


Reta Vortaro

La plej granda multlingva vortaro


JJmariano.com

La retejo de nia brazila amiko, kun multaj belaj fotoj


Eventeo.net

Alia vidpunkto pri nia mondo


Klaku.net

Via domokratia amaskomunikilofree counters